Polityka prywatności

Polityka prywatności Prospeo Sp. z o. o.

Data ostatniej aktualizacji: 1 maja 2023 roku

     I.        Administrator danych

1.1. Centrum Szkoleniowe PROSPEO zarządza firma wdrożeniowa Prospeo Sp. z o. o z siedzibą przy ul. Granicznej 17 w Radomiu (26-600), NIP: 9482605159.

1.2. Centrum Szkoleniowe PROSPEO jest administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych dla celów związanych ze świadczeniem na Państwa rzecz usług elektronicznych oferowanych przez Serwis, takich jak np. formularz kontaktowy czy newsletter, a także przetwarzanych w prawnie uzasadnionych interesach współadministratorów oraz osób trzecich (np. w celach marketingu usług lub produktów oferowanych przez współadministratorów danych lub osób trzecich).

1.3. Przetwarzanie danych osobowych polegać ma w szczególności na zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, adaptowaniu lub modyfikowaniu, pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu poprzez przesłanie, rozpowszechnianiu lub innego rodzaju udostępnianiu, dopasowywaniu lub łączeniu, ograniczaniu, usuwaniu lub niszczeniu.

    II.        Zbierane dane

2.1. Podczas korzystania z serwisu zbierane są następujące dane:

2.1.1. Dane techniczne dotyczące urządzeń, w tym: dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP), identyfikator urządzenia mobilnego, danych systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki lub innego oprogramowania, informacje o używanym sprzęcie, a także inne szczegóły techniczne.

2.1.2. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z Serwisu, w tym: dane pomiarowe dotyczące tego, kiedy i jak Serwis wykorzystywany jest przez użytkownika, dane dotyczące ruchu, lokalizacji, wybieranych linków oraz preferencji językowych.

2.1.3. Inne informacje, potrzebne nam do udzielenia użytkownikowi Serwisu wsparcia w przypadku pytań/zgłoszeń oraz obsługi klienta.

2.1.4. Inne, ważne informacje niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.

     III.        Pliki cookies

3.1. W ramach oferowanych usług Prospeo Sp. z o. o stosuje technologie umożliwiające zbieranie informacji i ulepszanie doświadczeń użytkowników Serwisu. W związku z tym stosowane są tzw. ciasteczka (ang. cookies) – pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach użytkowników końcowych (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Serwery mogą odczytać cookies przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Zazwyczaj cookies zawierają nazwę domeny strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.2. Poprzez korzystanie z Serwisu i zapoznanie się z powiadomieniem o plikach cookies wyświetlanym na stronie https://szkolenia.prospeo.com.pl/ Użytkownik zgadza się na przechowywanie i wykorzystywanie ciasteczek zgodnie z polityką prywatności Prospeo Sp. z o. o.

3.3. Użytkownik Serwisu ma możliwość i prawo do dokonywania w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Aby dokonać zmiany ustawień plików cookies, Użytkownik powinien zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

3.3.1. Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie cookies, będzie to oznaczać, że cookies będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Serwis będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

3.4. Pliki cookies są wykorzystywane w celu:

3.4.1. Dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

3.4.2. Tworzenia statystyk obrazujących, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

3.4.3. Utrzymania sesji Użytkownika zalogowanego do strony internetowej, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony www ponownie wpisywać loginu i hasła.

3.4.4. Dostarczania Użytkownikowi stron www treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

3.5. W ramach Centrum Szkoleniowego Prospeo Sp. z o. o może stosować następujące rodzaje plików cookies:

3.5.1. „Niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. cookies wymagane do uwierzytelniania w ramach strony www.

3.5.2. Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej.

3.5.3. Cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.

3.5.4. „Funkcjonalne” pliki cookies umożliwiające zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację jego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony www itp.

3.5.5. „Reklamowe” cookies umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi Serwisu treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

     IV.        Cel przetwarzania danych osobowych

4.1. Dane osobowe przetwarzane przez Centrum Szkoleniowego Prospeo Sp. z o. o służą głównie do kontaktów w celu prowadzenia działań stanowiących przedmiot działalności Prospeo, jak i do dostarczania pełnej usługi edukacyjnej zgodnej z wymaganiami nabywcy oraz ciążących na Serwisie obowiązków prawnych wynikających z zawartej z Użytkownikiem umowy.

4.2. Inne przyczyny uzasadniające przetwarzanie danych Użytkownika to w szczególności:

4.2.1. Informowane Użytkownika o oferowanych przez Serwis usługach.

4.2.2. Zapewnienie bezpieczeństwa systemów oraz strony internetowej https://szkolenia.prospeo.com.pl/.

4.2.3. Kontakt z Użytkownikiem w celu wykonania umowy na realizację usługi szkoleniowej.

4.2.4. Kontakt z Użytkownikiem w celu wsparcia posprzedażowego.

4.2.5. Przetwarzanie wynikające z przepisów prawa – w tym podatkowego i celnego.

4.2.6. Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim w celu realizacji umów.

4.2.7. Dochodzenie i egzekucja roszczeń.

4.2.8. Badania efektywności działań marketingowych Serwisu i polepszania ich jakości.

4.2.9. Informowanie Użytkownika o zmianach Serwisu oraz zmianach w jego dokumentach prawnych.

4.3. Jeżeli Użytkownik zdecyduje, że nie chce więcej otrzymywać personalizowanych ofert i komunikatów marketingowych, może w dowolnym momencie odwołać zgody, informując o tym Administratora danych, kontaktując się z nim za pomocą e-maila szkolenia@prospeo.com.pl lub pod adresem Centrum Szkoleniowe PROSPEO, ul. Graniczna 17, 26-600 Radom.

     V.        Przechowywanie i zabezpieczenie danych

5.1. Wszystkie przekazywane przez Użytkownika informacje są przechowywane na bezpiecznych serwerach Prospeo Sp. z o. o.

5.2. Serwis stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, które mają zapewnić ochronę danych osobowych Użytkownika przez nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.3. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez Serwis jedynie na czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności. W niektórych przypadkach okres ten może być wydłużony – przypadki takie wymagane są przez przepisy prawa podatkowego, rachunkowego lub inne wymogi bądź obowiązki prawne.

5.4. Dane osobowe Użytkownika zostają niezwłocznie usunięty tuż po wygaśnięciu umowy zawartej między Serwisem z Użytkownikiem.

     VI.        Udostępnianie informacji

6.1. Centrum Szkoleniowe Prospeo Sp. z o. o nie udostępnia danych Użytkownika na zewnątrz. Wyjątkiem są zaufani partnerzy Serwisu, którzy pomagają w utrzymaniu jego funkcjonalności. Wówczas podmioty te mają potencjalny lub faktyczny dostęp do ograniczonych informacji na temat Użytkownika.

6.2. Serwis może zawierać linki do i ze stron internetowych i usług podmiotów trzecich. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje zewnętrznych stron internetowych i podmiotów. W celu uzyskania informacji dotyczących ich polityki prywatności, Użytkownik zobowiązany jest do kontaktu z danym administratorem danych.

     VII.        Prawa Użytkownika

7.1. Użytkownik Serwisu ma prawo:

7.1.1. Dostępu do swoich danych osobowych.

7.1.2. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7.1.3. Zażądania usunięcia danych.

7.1.4. Poprawienia danych osobowych.

7.1.5. Ograniczenia danych osobowych.

7.1.6. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

7.1.7. Przeniesienia danych do innego podmiotu.

7.1.8. Złożenia skargi do organu ochrony danych osobowych – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.2. W celu skorzystania z ww. praw Użytkownik zobowiązany jest do kontaktu z Administratorem za pomocą e-mail szkolenia@prospeo.com.pl lub telefonicznie +48 502 841 999.

7.3. Prawa Użytkownika w zakresie zarządzania danych osobowych mogą być ograniczone poprzez inne przepisy prawa, np. prawo do usunięcia danych może być ograniczone w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu Serwis podlega.

     VIII.        Inne postanowienia

8.1. Niniejsza Polityka prywatności nie może podlegać zmianom, jeśli nie jest to konieczne ze względy ba zmianę przepisów prawa lub zmianę charakteru usług świadczonych przez Serwis.

8.2. Postanowienia Polityki prywatności mogą być zmieniane jedynie w sposób, który nie będzie ograniczał praw Użytkownika.

8.3. W przypadku zmian w Polityce prywatności Centrum Szkoleń PROSPEO, Serwis powiadomi Użytkownika o tym niezwłocznie.

8.4. Zmiany Polityki prywatności wchodzą w życie 14 dni po opublikowaniu nowej wersji online.